Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Diễn Đàn Văn Hóa

014002                         Diễn Đàn Văn Hóa

                           THÊM MỘT PHÁT HIỆN

Sách Hán quan nghi của Ưng Thiệu viết: 
“Dân ấy khai hoang ở phương bắc, sau bèn di chuyển xuống phía nam đặt cơ chỉ cho con cháu ở đó”, vì thế cũng gọi là Giao Chỉ, nhưng đây dùng với nghĩa là đi giao xuống phương nam để tạo nền móng."

Nguồn http://nguoihieuco.blogspot.com/2013/01/mot-so-du-kien-e-hieu-them-ve-ten-goi.html#ixzz2xzEjLuL8


Đây  là nhận xét rất chính xác về sự thiên di thời thái cổ của Đại chủng Viêm Việt cách nay từ 10.000 đến 12.000 năm. Xem trang youtube.com/watch?v=vwa6o-s1Yvs - Hành trình vĩ đại của nhân
loại-
youtube.com/watch?v=FxstOfFUlSY&feature=endscreen&NR=1, Châu Á.  Sau đó bị Hiên Viên đánh đuổi xuống phía Nam và bắt đầu xuyên tạc và bẻ quặt lịch sử để xâm chiếm Bách Việt sau này. 
Muốn biết Tàu là gì? Hoa là gì? Xin đọc cổ sử Trung Hoa ở các thư viện lớn bên Châu Âu như Vatican, Roma, Paris, London, Amsterdam, Berlin ... với một số tác giả như Granet, Creel, Maspero, Toynbee, A. Moore, Colanie Madelaine, Francois Jullien, Franz Heger, James Legge , Keyserling, Karlgren, Freud, Jung, Fromm,  Assagiou ...


Những sách cổ Tàu như Thế Bản, Sự Thủy, Bách Vật chí, Sự Vật Kỷ Nguyên, Ngô Việt Xuân Thu, Thủy Kinh Chú, Sơn Hải Kinh, Việt Tiên Truyện, Ngọc Hải, Văn Hiến Thông Khảo, Bách Việt Tiên Hiền… Đa đa ích thiện. 
Nếu có đông người thì đọc sâu vào những bộ Đồ Thư Tập Thành rồi Thái Bình Ngự Lãm…
Những sách Trung Văn hiện có tại VN hầu hết đã bị Tàu xuyên tạc, xen dặm hay bẻ quặt từ thời Tần đến Vụ "Thư viện Thạch Cừ" nhà Hán thay đổi xuyên tạc Kinh văn có hệ thống, cộng với chính sách vơ vét, tịch thu thư tịch cổ, báu vật cổ của giặc Tàu  hòng triệt tiêu gốc rễ Tiên Rồng, Chữ Khoa Đẩu (gốc của chữ Nam/Nôm cổ và Hán, Trung sau này) của Việt tộc. Hãy đọc "Việt Nhân Ca", "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch", "Tìm về cội nguồn Văn Hóa dân tộc" trên trang anvile235.blogspot.com để tham khảo và kiểm chứng.
Rất mong góp ý và phản biện.

ANVILE

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

015004 LĂNG KÍNH LƯỢNG TỬ LUẬN LUẬT QUÂN BÌNH VÀ TRIẾT LÝ ÐẠI HÒA Thái Đông A

013001a NHẬP MÔN

013001a    NGƯỜI VIỆT, TIẾNG VIỆT, ĐẤT NƯỚC VIỆT Một con người chưa hiểu biết về gốc gác của mình chưa thể là con người có văn hóa. Cũng n...