Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Kea Visual: woman-wannabe

Kea Visual: woman-wannabe

The cigaretts killed all your art-works!

It's true that, they aren't for you.

Entschuildigung!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

015004 LĂNG KÍNH LƯỢNG TỬ LUẬN LUẬT QUÂN BÌNH VÀ TRIẾT LÝ ÐẠI HÒA Thái Đông A

013001a NHẬP MÔN

013001a    NGƯỜI VIỆT, TIẾNG VIỆT, ĐẤT NƯỚC VIỆT Một con người chưa hiểu biết về gốc gác của mình chưa thể là con người có văn hóa. Cũng n...