Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

YẾU THẬT TÔN SÙNG THƯỢNG CỔ HUYỀN ĐỨC NHÂN TÂM

                               


YẾU THẬT TÔN SÙNG THƯỢNG CỔ 
HUYỀN ĐỨC NHÂN TÂM
  Lãn Miên

Nhân ngày Rằm tháng Giêng là ngày thầy thuốc Việt Nam, thăm Y Miếu Thăng Long (dựng từ thời Lê)醫廟 Y MIẾU
Câu đối trên cột hoa biểu:
1.1 
  丹丸千古
Vệ xiển đan hoàn thiên cổ Việt
(Giữ gìn và nói rõ viên thuốc Việt hàng nghìn năm xưa)
1.2 祀隆樽俎億年香
Tự long đôn trở ức niên hương
(Tế tự long trọng với mâm cỗ thơm hương mãi mãi)
2.1 道有君神唐虞三代上
Đạo hữu quân thần Đường Ngu tam đại thượng
(Y đạo có vua và thần từ thời Đường Nghiêu, Ngu Thuấn tam đại xưa)
2.2 功回造化丁黎五世間
Công hồi tạo hóa Đinh Lê ngũ thế gian
(Công lao hồi phục y đạo giữa năm đời Đinh tới Lê)
3.1 製神藥功高太嶺
Chế thần dược công cao thái lĩnh
(Chế thần dược công cao như đỉnh núi Thái Sơn)
3.2 
救生靈福滿河沙
Cứu sinh linh phúc mãn hà sa
(Cứu sinh linh phúc đầy như cát sông)
4.1 壽世千年膽景岳
Thọ thế thiên niên đam Cảnh Nhạc
(Sống mãi thọ cao đam mê như lương y Cảnh Nhạc)
4.2 
回春百草向丹溪
Hồi xuân bách thảo hướng Đan Khê
(Trẻ mãi nhờ cây cỏ như lương y Đan Khê)
Hoành phi ban thờ tiền:德若山
Đức nhược sơn
(Đức cao như núi)
心如水
Tâm như thủy
(Tâm trong như nước)
Ban thờ tiền có hai tượng đồng Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông
Câu đối ban thờ tiền:
5.1 道本先天用妙陰陽醫是易
Đạo bản tiên thiên dụng diệu âm dương y thị dịch
(Y đạo vốn dựa vào Tiên thiên bát quái khéo dùng âm dương chữa bệnh bằng dịch lý)
5.2 
功高良相傳來部陳藥由
Công cao lương tướng truyền lai bộ trần dược do
(Công lao như tướng hiền truyền lại bộ thuốc nguyên bản)

6.1 
醫宗心領包括天下活方妙藥
Y tông tâm lĩnh bao khoát thiên hạ hoạt phương diệu dược
(Sách y tông tâm lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông là phương thuốc sống diệu kì bao khoát thiên hạ)
6.2 
良師要昰尊崇上古玄德仁心
Lương sư yếu thật tôn sùng thượng cổ huyền đức nhân tâm
(Thấy thuốc phải thật tôn sùng nghiêm ngặt đức nhân tâm từ thượng cổ truyền )
Chú: chữ Thật trong câu đối viết bằng chữ Thượng trên chữ Nhật, tôi đọc trên xuống dưới là Thượng  Nhật  thiết Thật (giống như tôi đọc chữ Nam  nghĩa là đàn ông theo trên xuống dưới là Điền Lực  thiết Đực), biểu ý thì Thượng Nhật là Trên Trời, trên trời thi luôn luôn thật, vì Qui Luật Vũ Trụ chẳng hề lươn lẹo với bất kì ai. Nhưng tra tự điển Hán Việt không thấy có chữ trên mà chỉ có chữ Thị  giải thích là chữ dùng cho tên người, chữ này gồm Viết trên Chính  dưới, đọc trên xuống là Viết Chính, biểu ý là Nói (chữ Viết) Đúng (chữ Chính), nói đúng thì tức là Thật, như tiếng Việt có từ Sự Thật, nên tôi dùng luôn chữ này thay cho chữ mà tự điển không có, nó đọc là Thị là do đã lướt nhấn “Thật Chi !” = Thị . Xin thức giả chỉ giáo.

Ban thờ hậu có ba bài vị Hoàng Đế, Phục Hy, Thần Nông
Câu đối ban thờ hậu:
7.1 神醫四世來醫宗長衍
Thần y tứ thế lai, y tông trường diễn
(Thần y bốn đời nay y tông dài mãi)
7.2 
黃帝千秋在古跡俱傳
Hoàng đế thiên thu tại cổ tích cụ truyền
(Hoàng đế - <Nội kinh tố vấn> - nghìn năm còn cổ tích lưu truyền)
8.1 文廟臨前儒醫並重
Văn Miếu lâm tiền Y Nho bỉnh trọng
(Đứng trước Văn miếu thì Nho đạo và Y đạo đều trọng như nhau)
8.2 
神祠在望華越聯盟
Thần từ tại vọng Hoa Việt liên minh
(Đền thờ thần là ước vọng liên minh Hoa Việt)
9.1 藥可通神先後聖
Dược khả thông thần tiên hậu thánh
(Thuốc thông như thần thì trước sau vẫn là thánh)
9.2 
人能及物古今師
Nhân năng cập vật cổ kim sư
(Người làm chủ được vật thì xưa nay vẫn là thầy)
10.1 醫國有名存古
Y quốc hữu danh tồn cổ lục
(Y học của đất nước nổi tiếng từng ghi trong sử xưa)
10.2 
同人致敬表心丹
Đồng nhân chí kính biểu tâm đan
(Kính trọng người với người là thể hiện trái tim hồng)
Qui Luật Vũ Trụ là số 10 tức gồm Dương (số 1) và Âm (số 0) cân bằng nhau. Trong cái Mười (tức Trọn Vẹn) đó thì Qui Luật Vũ Trụ chia minh bạch 7 phần dành để tạo Phước, 2 phần là để có Đức, 1 phần là Thành Đạt của Ta. Ai muốn thành đạt cũng đều phải hành xử theo Qui Luật Vũ Trụ là như vậy, bằng tỷ lệ 7 – 2 – 1 , có Trọn Vẹn tức có Tròn Vuông mới là hoàn hảo. Đồng tiền cũng phải theo Qui Luật Vũ Trụ vì đó là qui luật của Trời Đất (đồng tiền hình Tròn tượng Trời, cái lỗ đồng tiền hình Vuông tượng Đất) là đồng tiền kiếm được phải chia ra theo tỷ lệ 7 phần cho Phước, 2 phần cho Đức, chỉ có 1 phần cho Ta thành đạt, nếu không như vậy nó sẽ là đồng tiền bẩn và Ta sẽ không thành đạt mà là thất bại. Hãy học theo văn hóa đạo đức thời thượng cổ như nêu trên, như trong câu đối về Hải Thượng Lãn Ông tại Y Miếu Thăng Long cũng đã nêu: YẾU THẬT TÔN SÙNG THƯỢNG CỔ HUYỀN ĐỨC NHÂN TÂM, con người Ta sẽ nhất định Thành Đạt/.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

015004 LĂNG KÍNH LƯỢNG TỬ LUẬN LUẬT QUÂN BÌNH VÀ TRIẾT LÝ ÐẠI HÒA Thái Đông A

013001a NHẬP MÔN

013001a    NGƯỜI VIỆT, TIẾNG VIỆT, ĐẤT NƯỚC VIỆT Một con người chưa hiểu biết về gốc gác của mình chưa thể là con người có văn hóa. Cũng n...