Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Triết Lý An Vi

CHỮ NGHỆ

1. Nguồn gốc của Cơ cấu Ngũ hành
Nguồn gốc của Ngũ hành bắt đầu từ Chữ Nghệ gồm nét phẩy và nét mác: =丿,
Trong tập sách  Hùng Vương Sự Tích Ngọc Phả Cổ Truyền có lời rằng:“Vua Kinh Dương Vương vâng ngọc chỉ phụng mệnh Trời về núi Nam Miêu Sơn lập đô ở phía Hoan Châu thuộc Nghệ An xứ”. Chữ Nghệ An đây không mang nghĩa địa dư nữa mà là nghĩa nhân bản chỉ người tài giỏi, biết quyền biến.
Qua ba vĩ tích, Lạc Long Quân đáng gọi là nghệ hiện thân, nghệ sĩ thượng thăng, Nghệ sĩ viết hoa, tức biết sống trên cả hai đợt biểu thị bằng nét chữ Nghệ giao thoa  với công hiệu đương nhiên là an vui hoan lạc. Nói cách khác, câu “Lập đô ở phía Hoan Châu thuộc Nghệ An xứ “, nói lên bí quyết của triết lý An vi xứ Nghệ. “ ( Lược trích trong chương Xứ Nghệ Kinh Hùng khải triết )
Chữ Nghệ là nét Giao Chỉ cũng là nét Lưỡng nhất, cũng là Âm Dương chi giao,chữ Nghệ là tiền thân của chữ Thập: + chữ Thập thì nhiều nơi vẫn có, nhưng chỉ Việt tộc mới dùng chữ Thập làm khung Ngũ hành. Ngũ hành được dùng làm khung diễn tả cơ cấu của nền Văn hoá, cũng như Trống Đồng Đông Sơn hay Ngọc Lũ là diễn để mô tả hình ảnh Vũ trụ Hòa của nền Văn hoá ( Chí Trung hòa )
更文明的状- văn hiến chi bang                                                                       文化- văn hiến, 文化- văn hóa,   文化交流- giao lưu văn hóa, - giao,  分配 – Giao Chỉ,  和解 – giao hòa, 交往 – giao hợp, – giao thoa, 沟通 – giao tiếp, 路口- giao nhau, - giao ước, - trao đổi
Đạo Nho phát xuất từ Kinh Dịch, thành bởi Âm Dương, Tam tài, Ngũ hành. Nói kiểu cơ cấu là thành bởi 3 số 2 , 3 , 5 : 2 là Âm Dương, 3 là Tam tài, 5 là Ngũ hành. Muốn biết gốc đạo Nho thì hãy tìm gốc bộ ba số 2, 3,  5. Hễ thấy chúng phát xuất từ đâu, thì Nho cũng từ đấy. Kinh Dịch đã nói điều đó trong câu “ Tham Thiên lưỡng Địa nhi ỷ số “
(Thuyết quái 1). Vậy số 2 phát xuất từ cái gạch Bắc Sơn (tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa). Số 3 phát xuất từ bộ ba cái Chạc (Ðông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) . Số 2 , 3 cũng ở Ðông Sơn trong một mộ cổ tìm thấy 5 hòn sỏi thì 3 hòn mài Nhẵn, 2 hòn để Thô . Lại thấy hình xếp 3 người trên, 2 người dưới trong các Qua . Rồi trong hai huyền thoại: một Sách Ước với 2 trang Hỏa Mộc: Hỏa số 2, Mộc số 3; một về hiền triết Tanê (ở Dane) nhận được 2 hòn đá quyền lực và 3 thúng khôn …
Khổng Tử xưng mình chỉ thuật lại Đạo xưa, mà không sáng tác : “Thuật nhi bất tác. Tín nhi háo cổ. Thiết tỉ ư ngã Lão Bành “ (Luận Ngữ VII - I). Khổng tử trộm ví mình như Lão Bành. Bành với Bàng là một. Ví mình với Lão Bành tức ví mình với người họ Hồng Bàng. Học với Thuấn là người Ðông Di : “Trọng Ni tổ thuật Nghiêu Thuấn“, (Trung Dung 30); “Thuấn, Ðông Di chi nhân“, (Mạnh tử). Di là Lạc Việt. Người Tàu quen gọi ta là Man Di, nên có Di Việt, Hoàng Di (như Hoàng Việt). Khổng Tử hướng lòng về phương Nam: “Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo. Nam phương chi cường dã , quân tử cư chi“ (Trung Dung câu 10). Trong Kinh Thi ông đề cao thơ Châu Nam và Chiêu Nam, đến độ bảo ai không học hai thơ đó thì như quay mặt vào tường.(Luận ngữ XVII, 10).

Ta đã biết ba cột cái của Việt là số 2, 3, 5 nho công thức thành âm dương, tam tài, ngũ hành. Đó là những ý niệm bao la trừu tượng đã được cụ thể hóa bằng đặt cho những tên huyền sử: Tam tài trở nên Tam Hoàng là Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông đại diện cho trời, đất, người. Người chỉ bằng Nữ Oa trong tay cầm cái quy + cũng gọi là thập tự nhai thành bởi hai nét ngang dọc, nét ngang chỉ đất, nét dọc chỉ trời, hai nét hợp lại chỉ Người được định nghĩa là Thiên Địa chi đức. Còn ngũ hành được cụ thể hóa bằng Ngũ Đế là Thái Hạo, Chuyên Húc, Đế Cốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn. Trong bảng ngũ hành, hành Thổ quý nhất do địa vị trung ương, được xếp đặt như sau:
             Thủy
 Kim      Thổ      Mộc
             Hỏa
Đó là lối xếp cơ cấu với ý nghĩa siêu hình dành cho Thổ địa vị siêu lên khỏi bốn hành chung quanh để chỉ Con Người Đại Ngã làm chủ vũ trụ. Đó là lý tưởng, còn trong thực trạng ngũ hành cũng như âm dương đã bị lạm dụng theo nghĩa ma thuật dị đoan.
Ngũ hành cũng được dùng vào lịch sử để làm dáng cho triều đại, bắt họ với những tổ huy hoàng. Theo đó quý nhất là Tam Hòang, thứ nhì là hành Thổ, thứ ba mới tới 4 hành xung quanh. Con người ai chả sính làm đẹp cho dòng tộc, người Tàu cũng theo luật đó, nhưng đã nổi bật trong vụ này vì có thuyết Tam Hoàng và Ngũ Đế trợ lực: gia phả quý nhất là móc nối được với Tam Hoàng, nếu không được thế cũng phải cố níu lấy một Đế nào đó mới chắc có Thiên mệnh trước mặt dân chúng vì các Đế kế tiếp theo thứ tự tiên thiên ngũ hành, nên móc nối dòng tộc vào được ngũ đế là chứng minh được thiên mệnh cho dòng tộc. Triều đại nào lên ngôi đúng vào hành Thổ thì sang vô cùng. Vậy ta hãy xem các triều đại xếp đặt theo thứ tự các hành, các hành theo thứ tự các mùa như sau:
Mộc chỉ mùa                Xuân                màu xanh
Hỏa chỉ mùa                 Hạ                    màu đỏ
Thổ chỉ mùa                  Tứ Quý            màu vàng
Kim chỉ mùa                 Thu                  màu trắng
Thủy chỉ mùa                Đông                màu đen
Đó là thứ tự vòng sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Ngũ Đế đầu tiên xếp theo vòng sinh này mở đầu bằng Thiếu Hạo cũng gọi là Kim Thiên. Ngược lại thứ tự khắc: Thủy khắc hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ.  Cuối đời Chu đã bắt đầu lập lệ đặt gia phả triều đại, nhà nào cũng cố móc nối với một ông lớn như Nghiêu Thuấn, Chuyên Húc, Hoàng Đế. Tư Mã Thiên có lẽ vì nể Đạo Lão đã dùng vòng kháng khắc đặt Hoàng Đế lên đầu ở hành Thổ, ông Granet gọi đó là tội gian lận bắt được quả tang đổi huyền thoại ra sử ký. Theo bảng này nhà Chu ở vào hành Hỏa, dùng màu đỏ (màu Chu). Nhà Hán kế tiếp Chu phải là hành Thủy (thủy khắc hỏa) nhưng hành Thủy tầm thường không xứng với nhà Hán đã mở mang bờ cõi rộng lớn chưa từng có trong lịch sử Tàu, vậy phải xoay trở thế nào cho được hành Thổ. Khó chi đâu chỉ việc đẩy Tần Thủy Hoàng ra, chữ Thủy vừa có nghĩa là thứ nhất mà cũng có nghĩa là nước: Tần Hòang thờ Hà Bá. Vậy khắc Thủy phải là Thổ. Thế là nhà Hán diệt Tần nhận hành Thổ, đúng điềm triệu xuất hiện khi lên ngôi trong đó có sâu đất (Thổ) vô kể!

Kinh Hùng Khải Triết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

015004 LĂNG KÍNH LƯỢNG TỬ LUẬN LUẬT QUÂN BÌNH VÀ TRIẾT LÝ ÐẠI HÒA Thái Đông A

013001a NHẬP MÔN

013001a    NGƯỜI VIỆT, TIẾNG VIỆT, ĐẤT NƯỚC VIỆT Một con người chưa hiểu biết về gốc gác của mình chưa thể là con người có văn hóa. Cũng n...