Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

VẤN ĐỀ VĂN HÓA DÂN TỘC

013002           TẠI SAO PHẢI PHỤC HƯNG VĂN HÓA DÂN TỘC ?

Phục hưng Văn Hóa Dân Tộc chính là phục hưng Đạo Việt

     Tinh thần Đạo Việt là Việt Nho còn gọi là Nho Giáo mà Tổ Tiên ta đã khởi dựng và duy trì từ thời thái cổ. Nguyên Nho tỏa sáng từ Hoàng Kỷ đến Đế Kỷ, sau thời Xuân Thu Chiến Quốc đã bị xuyên tạc và bẻ quặt và dần trở thành bá Đạo và Hủ Nho. Đến Thế kỷ 20, Nho Giáo bị đả phá nhưng chưa đưa ra được đạo chủ  nào thay thế. Theo Tàu chăng? Theo Tư Bản chăng? Theo Cộng đồng Vô sản chăng? Theo lối sống gấp cạnh tranh, tiêu dùng và xả hơi chăng?
Tất cả đều không được.
Xin thưa, chỉ theo chính mình và đứng trên đôi chân của mình!!!
Phải trở về Đạo Việt bắt nguồn từ Nguyên Nho khởi nguồn từ Dịch lý và cũng là Thiên Lý – Đại Đạo Âm Dương Hòa, với triết lý nhân sinh là:
Nhân Chủ, Thái Hòa và Tâm Linh.
-         Nhân chủ là Con Người nối kết được Tiểu Ngã với Đại Ngã, mà Đại Ngã là vô biên. Và chính cái vô biên đem lại cho con người vị trí cao cả và bình đẳng Trong cơ cấu Tam Tài – Thiên, Địa, Nhân: Vua Trời, Vua Đất, Vua Người, làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống, tự lực, tự cường, linh hoạt và sáng tạo.
-         Thái hòa là sống hòa đồng với thiên nhiên, con người, gia đình, xã hội và thế giới bằng tình lý tương tham, tương thân, tương ái với cốt cách là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
-         Tâm linhgiao hòa, linh ứng với vạn vật trong thế giới siêu nhiên. Nói cách khác, tâm linh là nguồn sống và nguồn sáng.
Sống theo Nhân, Trí, Dũng là lẽ như nhiên của phong thái An Vi tức an hành hay hành động pháp tự nhiên, an nhiên tự tại. Triết lý An Vi là an hành Xử thế ở đây và bây giờ, vượt qua và bao trùm lên Nhập thế (Nhà Phật) và Xuất thế (Đạo Gia) để đạt Minh Triết.
Ứng xử theo Tình Lý tương tham, phải người phải ta. Để tránh tranh chấp, xung đột, chiến tranh thì nên “Biết đủ không tham”“Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng” là nguyên lý Vàng thuộc về Thượng Luật ngàn đời của Tổ Tiên để lại.  Sản phẩm thu được nên phân chia đều thì chẳng lo loạn.                                         Bài học cho muôn dân này mà thấm sâu đến bậc Minh Chủ, Minh Quân của Đất Nước thì Thiên hạ ắt Thái Bình.
Luân lý Giáo dục hướng về: 
-         Hiếu với mẹ cha
-         Hòa thuận với anh em,
-         Trung với đất nước,
-         Tình nghĩa vợ chồng
-         Tín với bạn bè.
-          Đoàn kết với thế giới là “Tứ hải giai huynh đệ”.
Để
-    Biết mình là ai.
-    Mở mặt với thế giới.
-    Rửa nỗi nhục ngàn năm là Tiểu nhược, man di, mọi rợ.
-    Xóa bỏ tiềm thức “Mượn chữ viết nhờ”, ‘Chư hầu của nước lớn”.
-    Nhận diện đâu là Việt đâu là Hoa.
-    Đâu là Nông nghiệp, đâu là Du mục.
-    Đâu là Việt Nho, đâu là Tần Nho, Hán Nho, Tống Nho, Đường Nho …                 Rồi
-    Có thân phận và diện mạo trên bàn đàm phán quốc tế
        (đặc biệt là với Trung Quốc & các cường quốc).                                                  -    Hòa với nhau để đồng hành cùng thế giới.
Thế thì mới mong                                                                                               
HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP, TỰ DO, ẤM NO, HẠNH PHÚC.
Và  hướng tới                                                                                                   CHÂN, THIỆN, MỸ.
 post 24:05/23.12.2012

1 nhận xét:

  1. Đây là vấn đề rất nghiêm túc và phức tạp bởi là văn hóa nền tảng.

    Trả lờiXóa

015004 LĂNG KÍNH LƯỢNG TỬ LUẬN LUẬT QUÂN BÌNH VÀ TRIẾT LÝ ÐẠI HÒA Thái Đông A

013001a NHẬP MÔN

013001a    NGƯỜI VIỆT, TIẾNG VIỆT, ĐẤT NƯỚC VIỆT Một con người chưa hiểu biết về gốc gác của mình chưa thể là con người có văn hóa. Cũng n...